Bobbio’s

Bobbio’s
700 South Hwy 5
65081
(660) 433-6424
Tipton